Prva Konferencija ACFE – 14.11.19

Poštovani,

Udruženje sertifikovanih istražitelja prevara Srbije (ACFE Srbija) poziva Vas na konferenciju koja se u organizaciji Udruženja održava u Beogradu, dana 14.11.2019. godine, pod sloganom „Podizanje svesti o prevarama i otkrivanje prevara“.

Organizacijom konferencije želimo da podržimo i skrenemo pažnju na Međunarodnu nedelju svesti o prevarama International Fraud Awareness Week koja se obeležava od 17. do 23. novembra 2019. godine.

Konferencija je namenjena svim profesionalcima koji se bave sprečavanjem, otkrivanjem i istragama prevara i korupcije, tužiocima, eksternim i internim revizorima, compliance službenicima, izvršnim i operativnim menadžerima, istražiteljima u javnom i privatnom sektoru, forenzičarima i specijalistima za prevenciju prevara u svim oblastima.

Učešće na konferenciji deo je kontinuirane profesionalne edukacije i članovima ACFE Srbija donosi 6 CPE bodova, od čega 2 CPE na temu etike.

Pridružite nam se na konferenciji i saznajte koji su novi izazovi u otkrivanju i istragama prevara od međunarodnih i domaćih stručnjaka, kao što su:

  • Tim Harvey, CFE, direktor za razvoj ogranaka u ACFE Global
  • Shean Powers, agent FBI
  • Walter Perkel, pravni savetnik za borbu protiv korupcije, Ministarstvo pravde SAD, OPDAT
  • Vladimir Marković, master matematike i programiranja
  • Livija Panić Miletić, CFE, osnovni javni tužilac, Osnovno javno tužilaštvo u Subotici
  • Miroslava Gaćeša, CFE, direktorSektora za upravljanje rizicima, Deloitte Srbija
  • Vladimir Hrle, advokat, član Evropske advokatske krivične komore i Evropske radne grupe za borbu protiv korupcije (ACE)
  • Žarko Vukadinović, CFE,predsednik ACFE Srbija
  • Maja Matić, CFE, potpredsednik ACFE Srbija

Upoznajte se sa pravnim okvirima uzbunjivača u Srbiji kroz intervjue sa Borkom Josifovskim, uzbunjivačem u slučaju Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd i Draganom Jankovićem, uzbunjivačem u slučaju Fresenius Medical Care Srbija.

Preuzmite Agendu na srpskom jeziku ili Agendu na engleskom jeziku. ( A G E N D A )

Konferencija je bez kotizacije. Broj mesta je ograničen.

Molimo Vas da do četvrtka, 7. novembra, potvrdite Vaše prisustvo na  serbiaacfe@gmail.com .

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da se obratite putem imejla ili na telefon: 065/8111878  Dragana Božić, CFE, blagajnik ACFE Srbija