Održan seminar „Sprečavanje prevara u privredi“

Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe upriličeno je predavanje pod nazivom “Sprečavanje prevara u privredi”. Tom prilikom, čelnicima javnih preduzeća i velikih sistema, od strane predstavnika ACFE Srbija, na primerima su prezentovani šeme prevara u cilju podizanja svesti privednika kako bi mogli da prepoznaju indikatore prevarnih radnji u svojoj organizaciji ili u okruženju. Takođe su prikazani rezultati istraživanja: “OCCUPATIONAL FRAUD 2022: A REPORT TO THE NATIONS”, sa ciljem razumevanja uticaja prevarnih radnji na poslovanje i industriju uz predlaganje ključnih koraka u implementaciji sistemskog rešenja za minimiziranje mogućnosti da se prevara dogodi u njihovom poslovnom okruženju.

Na današnjem predavanju, između ostalog, bilo je reči o krivičnim delima koja su u vezi sa prevarama u privredi, a govorilo se i o sprovođenju Zakona o javnim nabavkama. Sa Fakulteta za privredu i pravosuđe poručuju da je predavanje orgaizovano u cilju upoznavanja direktora javnih preduzeća i velikih privatnih kompanija sa mehanizmima za sprečavanje prevara.

– Smatram da je današnje predavanje bilo preventivnog karaktera jer smo direktore upoznali sa onim što bi eventualno moglo da im se dogodi u poslovanju. Slušali su o tome na koji način mogu sprečiti prevare kako se ne bi našli u neprijatnoj situaciji – objašnjava Milan Počuča, redovan profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe.

Iz Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara objašnjavaju da su zloupotreba položaja, pronevera, zloupotreba u javnim nabavkama i povreda konkurencije najčešća dela po sudskoj i tužilačkoj statistici, te da je upravo o njima i bilo reči na današnjom predavanju.

– Predstavljeni su primeri iz prakse, uz osvrt gde se Srbija nalazi u odnosu na druge zemlje u Evropi i svetu. Vojvodina je, u privrednom smislu, najuređeniji deo Srbije i upravo tu beležimo najnižu stopu koruptivnih dela i pronevera – objašnjava Maja Matić, predsednica ovog udruženja i dodaje da su preventivni mehanizmi veoma malo zastupljeni u kompanijama – Ovde izuzimam velike internacionalne kompaniji čiji ogranci posluju u Srbiji, oni imaju pritisak iz inostranstva da primene te preventivne mehanizme. Ima zaista mnogo preventivnih mehanizama, ali se kod nas uopšte ne primenjuju. Na primer, preventivni mehanizam uzbunjivača nije zaživeo iako imamo Zakon o zaštiti uzbunjivača.

Izvor: Portal Subotica.com