18.11.2022 – Internacionalna nedelja prevencije prevara – Konferencija ACFE Srbija

Udruženje sertifikovanih istražitelja prevara Srbije (ACFE Srbije), od svog osnivanja 2019. godine, tradicionalno svake godine obeležava međunarodnu nedelju koja je posvećena Podizanju svesti o prevenciji prevara (International Fraud Awareness Week), svojom godišnjom konferencijom koja uvek okupi kako profesionalce u relevantnoj oblasti, tako i predstavnike javnog i privatnog sektora koji su svoje dugogodišnje karijere u javnom i privatnom sektoru, posvetili otkrivanju i sankcionisanju prevara i korupcije.

Obaveštavamo Vas da ćemo i ove godine, u organizaciji  Udruženja sertifikovanih istražitelјa prevara Srbije (ACFE Srbije), i KPMG d.o.o. Beograd, dana 18.11.2022. godine u Beogradu, u Aeroklubu, Uzun Mirkova 4, sa početkom u 10 časova, obeležiti međunarodnu nedelju posvećenu prevenciji prevara konferencijom pod nazivomPodizanje svesti o prevarama i otkrivanje prevara na kojem će svim učesnicima biti predstavljene novine u preventivnim mehanizmima za sprečavanje prevara.

Svrha konferencije koju organizujemo je da se javnost upozna sa mehanizmima za prevenciju prevara i korupcije.

Agenda događaja ticaće se izuzetno velikog značaja koji infrastrukturni projekti imaju u Srbiji, kao i važnosti preventivnih mehanizama koji mogu da pomognu kako bi se sprečile moguće zloupotrebe i korupcija.

Agenda događaja podeljena je u tri sesije od kojih se prva bavi Izazovima u očuvanju integriteta kao preduslovu otkrivanju prevara i korupcije u javnom i privatnom sektoru.

Druga sesija posvećena je Izazovima u otkrivanju prevara vezanih za investicione projekte. Odlučili smo da se bavimo ovom temom iz razloga što nezakonitosti i zloupotrebe u ovoj oblasti značajno uvećavaju troškove infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Takođe, posvetićemo se izazovima u vođenju prekograničnih istraga koruptivnih slučajeva, uključujući pitanja procene ozbiljnosti navoda o prekograničnim istragama, adekvatnih tehničkih resursa, internih procedura, vremenskih ograničenja, kulturnih razlika, pravnih nedoumica, internih resursa za sprovođenje istraga, kao i pitanja angažovanja kompetentnih eksternih stručnjaka i sankcijama do kojih na kraju istrage dovedu.

Konferencija je namenjena svim profesionalcima koji se bave sprečavanjem, otkrivanjem i korporativnim istragama prevara, internim revizorima, službenicima za usklađenost poslovanja, izvršnim i operativnim menadžerima, istražitelјima u javnom i privatnom sektoru, forenzičarima i specijalistima za prevenciju prevara u svim oblastima.

Učešće na seminaru deo je kontinuirane profesionalne edukacije članova ACFE Srbija.

Konferencija je uz kotizaciju, osim za članove Udruženja.

Prijavu za učešće na konferenciji možete poslati na imejl adresu: serbiaacfe@gmail.com i uplatu kotizacije u iznosu od 4.700,00 dinara izvršiti najkasnije do 14.11.2022. godine.

Prijava je obavezna i za članove Udruženja.

Preuzmite Agendu ovde.