Postani član

Ukoliko želite da postanete član ACFE Serbia popunite sledeći Formular. Popunjeni formular prosledite na SerbiaACFE@gmail.com. Po prijemu Formulara i provere navedenih podataka, dobićete e-mail kojim se potvrđuje prijem prijave. Po dobijanju potvrde, član je u obavezi da u roku od 5 radnih dana uplati članarinu u skladu sa sledećim:
Iznos članarine za lica koja imaju položen CFE ispit 30,00 EUR
Iznos članarine za lica koja nemaju položen CFE ispit 40,00 EUR
Napomena: Stari članovi uplaćuju iznos članarine bez potrebe popunjavanja Formulara.