O nama

Udruženje sertifikovanih istražitelja prevara Srbije (ACFE Srbija) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano u aprilu 2019. godine, na neodređeno vreme, sa sedištem u Beogradu, Kamenička br. 6, čiji je osnovni cilj da služi zajednici kroz promovisanje borbe protiv prevara i korupcije, pre svega kroz efikasnije otkrivanje prevara i korupcije, njihovo sprečavanje, odnosno prevenciju. Pored navedenog, Udruženje se bavi i širenjem znanja i svesti iz oblasti sprečavanja i prevencije prevara i korupcije, kako među profesionalcima, licima koje obavljaju javne funkcije, tako i u široj javnosti.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) Promoviše aktivnosti u cilju otkrivanja i sprečavanja prevara;
2) Kreira svest među svojim članovima, profesionalcima i široj javnosti o važnosti borbe protiv prevara;
3) Promoviše funkciju Sertifikovani istražitelj prevara u poslovnom okruženju, privatnom i javnom sektoru, akademskoj zajednici i u društvu;
4) Promoviše i podstiče prihvatanje etičkih i profesionalnih standarda Udruženja a u cilju obezbeđivanja integriteta i objektivnosti Sertifikovanih istražitelja prevara;
5) Organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, treninge, predavanja, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti sprečavanja prevara, namenjene članovima Udruženja i ostalim zainteresovanim licima a u cilju podizanja profesionalnih standarda;
6) Omogućuje kontinuirano stručno usavršavanje i edukovanje Sertifikovanih istražitelja prevara i ostalih članova Udruženja, a sa ciljem podizanja profesionalnih standarda;
7) Podstiče kontakt i komunikaciju između članova Udruženja, kao i između lica koja se bave istraživanjem i prevencijom prevara;
8) Uspostavlja i unapređuje saradnju sa domaćim i stranim institucijama se sličnim oblastima interesa i nadležnosti.
Članovi Udruženja mogu biti isključivo lica koja su članovi međunarodne Asocijacije sertifikovanih istražitelja prevara (na engleskom jeziku: Association of Certified Fraud Exeminers, ACFE).
Međunarodna Asocijacija sertifikovanih istražitelja prevara (Association of Certified Fraud Exeminers, ACFE) je najveća na svetu organizacija protiv prevara koja obezbeđuje edukaciju i sertifikaciju u oblasti prevencije i detekcije prevara. Sa više od 85,000 hiljada članova širom sveta, asocijacija smanjuje prevare u poslovnom okruženju širom sveta, bavi se njihovom prevencijom i otkrivanjem i osigurava poverenje javnosti u integritet, objektivnost i profesionalizam unutar profesije. Sedište organizacije je u Ostinu, Teksasu, a osnovana je 1988. godine (više o samoj organizaciji možete saznati na zvaničnoj internet prezentaciji https://www.acfe.com)