5.11.2020 u 11:00 časova Uporedna pravna analiza o ulozi finansijskog forenzičara u krivičnom postupku

Datum održavanja: 5.11.2020 u 11:00 časova

Tema: Uporedna pravna analiza o ulozi finansijskog forenzičara u krivičnom postupku

Prezentacija će biti organizovana posredstvom Zoom aplikacije i moći ćete da je pratite na adresi: 

Join our Cloud HD Video Meeting