ACFE Srbija povodom obeležavanja Međunarodnog dana širenja svesti o rizicima koje nose prevare i korupcija u društvu

Izbijanje pandemije koronavirusa kovid-19 višestruko je povećalo rizike od prevara i korupcije, jer se države, sa prethodno oslabljenim finansijskim, privrednim, zdravstvenim i obrazovnim sistemima širom sveta, nedovoljno pripremljene, suočavaju sa vanrednim situacijama, koncentracijom moći, derogiracijom i ograničavanjem ljudskih prava i sloboda kao i velikom količinom novca koji se uliva u ekonomiju kako bi se ublažile posledice krize izazvane pandemijom.

Koruptivne prakse podjednako utiču na javni i privatni sektor.

Odluke koje u vanrednim situacijama donosedržave na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou kako bi se suočile sa pandemijom, nisu transparentne i podvrgnute nadzoru i odgovornosti, a štosu najvažniji mehanizmi za otkrivanje i sprečavanje korupcije u javnom sektoru.Neophodnost čestih, kontinuiranih, istinitih i pouzdanih informacija koje dolaze od javnih institucija u kriznim vremenima je od presudne važnosti i kada se radi o informacijama o pandemiji, koracima koji se preduzimaju da bi se dao adekvatan odgovor, kao i kada je reč o aktivnostima koje se preduzimaju kako bi se ublažile posledice koje je pandemija izazvala.

Sa druge strane, paketi ekonomskih podsticaja koje države nastoje da obezbede građanima i privrednim subjektima kako bi se ublažila ekonomska recesija uzrokovana pandemijom koronavirusa kovid-19, nose visok rizik od prevara i korupcije, iz razloga što prethodno nisu planirani, pa su države morale da ublaže pravila trošenja novca i zaobiđu uobičajenu proceduru. Zajedno sa ublažavanjem procedura po kojima se podsticaji daju i smanjivanjem redovnih kontrola – dodatno se pojačavaju rizici koji ne samo da nose rizik od zloupotreba, nego zbog toga mogu ugroziti i efikasnost samih programa. Kada se tome doda netransparentnost procedure za dodelu podsticaja i nepostojanje obaveze izvešavanja o preduzetim radnjama, uz postojanje saznanja da nema kontrole namenskog trošenja novca nad sprovedenom raspodelom – dolazi do zloupotreba prikorišćenju ekonomskih podsticaja.

Ekonomski poremećaji dovode i do kršenja integriteta kod zaposlenih u javnom i privatnom sektoru kao i povećavaju rizik od profesionalnih prevara. Masovna otpuštanja koja su raširena tokom krize izazvane pandemijom kovid-19 stvaraju jaz u sistemima interne kontrole i revizije kod većine privrednih subjekata, ostavljajući ih podložnijima unutrašnjim prevarama. Rizici se povećavaju kada su prisutnifinansijski pritiscikod zaposlenih, au situaciji kada kontrola i nadzor izostaju,koji mogu pokrenuti pojedince da realizuju koruptivno ponašanje ili prevarnu aktivnost, nakon čega mogu u postojećoj krizi lakše naći opravdanje za svoje ponašanje.

Usled toga višestruko je ugrožen i integritet institucija i organizacija i integritet pojedinaca.

U svetlu današnjice koja je nepredvidiva i koju karakteriše nizak nivo integriteta prisutan u svim sferama i sektorima, rastuća je potreba da ukažemo na višestruko umnožene mogućnosti za prevare i korupciju nastaleusledkrize izazvane pandemijomkoronavirusa kovid-19.

Ono što mi, kao pojedinci, možemo da uradimo, je da proširimo svest o rizicima i edukujemo sve građane o preventivnim i represivnim mehanizmima za sprečavanje prevara i korupcije, koji podrazumevaju rano prepoznavanje i adekvatno reagovanje, kako bi se osiguralo da odluke koje država donosi budu ispravne, oslobođene uticaja, pravno i materijalno utemeljene, a javni interes očuvan.

Udruženje sertifikovanih istražitelja prevara Srbije (ACFE Srbija), kao dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano je sa ciljem da služi zajednici, pre svega kroz efikasnije otkrivanje prevara i korupcije, njihovo sprečavanje, odnosno prevenciju.

Udruženje je kontinuirano posvećeno širenju znanja i svesti iz oblasti sprečavanja i prevencije prevara i korupcije, kako među profesionalcima, licima koje obavljaju javne funkcije, tako i u široj javnosti. Od osnivanja do danas samostalno i u saradnji sa drugim partnerima organizovalo je značajan broj seminara, konferencija i događaja, na kojima su promovisane navedene vrednosti. Naši članovi su isključivo profesionalci koji su članovi Međunarodnog udruženja ovlašćenih istražitelja prevara (ACFE), sa dugogodišnjim iskustvom delom u javnom, a delom privatnom sektoru, iskustvom u međunarodnom okruženju, posvećeni otkrivanju i sankcionisanju prevara i korupcije, poznati stručnjaci iz poslovnog okruženja,akademske zajednice i društva.

Smatramo da su profesionalizam, kompetentnost u radu i prenošenje znanja ključni alati za napredakinajbolji mehanizam zaefikasnije sprečavanje prevara i korupcije.

Od naših članova, neprekidno tražimo najviše moralne i etičke standarde, marljivost u izvršavanju zadataka i ispoljavanjenajvišeg nivoa integriteta u izvršavanju svih profesionalnih zadataka.

Zbog toga se unapred radujemo obeležavanju Međunarodnog dana širenja svesti o rizicima koje nose prevare i korupcija u društvu, i pozivamo sve građane da nam se pridruže.

Potpredsednik ACFE Srbija, Maja Matić