Šeme prevara koje dovode do bankrotstva – Objava za časopis

Posmatrajući finansijske lomove koji su zadesili velike korporacije u poslednje dve
decenije zbog prevare, korupcije ili nekog drugog oblika zloupotrebe, jasno je da se
radi o riziku koji ostavlja ozbiljne posledice po organizacije i da ad hoc postupanje ne
može da dovede do trajnog rešenja problema, već naprotiv može samo trajno da ugrozi
poslovanje kompanije.

Kako se zaštititi i ko vam u tome može pomoći možete pročitati u objavi Marije Krušić Radovanović ispred ACFE Srbija u časopisu Svet Osiguranja…Link