16.09.2022. Seminar „Sprečavanje prevara u privredi“

Obaveštavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja sertifikovanih istražitelјa prevara Srbije (ACFE Srbija) i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Visokoškolske jedinice u Subotici, dana 16. septembra 2022. godine, sa početkom u 10,30 časova, održati seminar „Sprečavanje prevara u privredi“ u prostorijama Fakulteta u Subotici, Ulica braće Radića 18, na kojem će zaposlenima u javnom i privatnom sektoru biti predstavlјene najčešće prevare u privrednom poslovanju kao i mehanizmi za njihovo efikasnije otkrivanje i prevenciju.

Otkrivanje novih prevarnih mehanizama i drugih protivzakonitih radnji, novih šema i tehnika finansijskih prevara koje su najčešće u privrednom poslovanju, uvek predstavlјaju izazov kako za zaposlene u privredi tako i za istražitelјe prevara, jer se svakodnevno usavršavaju i postaju sve teže za razotkrivanje i procesuiranje.

Učešće na seminaru deo je kontinuirane profesionalne edukacije članova ACFE Srbija.

Seminar je bez kotizacije.