7-10.12.2022 – Contemporary Financial Management Conference

Contemporary Financial Management Conference, koja se održava u Beogradu od 7-10 decembra 2022. godine, je prva međunarodna konferencija o savremenom upravljanju u finansijskom poslovanju, čiji je domaćin Univerzitet u Beogradu, a koja je zamišljena da bude vrhunski forum za predstavljanje novih dostignuća u teoriji i praksi finansijskog menadžmenta. Konferencija ima za cilj da postane prepoznata kao vodeći forum za oblast upravljanja u finansijama u jugoistočnoj Evropi, koji okuplja renomirane evropske i svetske stručnjake i učesnike.

Program konferencije se sastoji od uvodnih predavanja, panela, radionica i događaja usmerenih na umrežavanja/druženja.

Polazeći od efekata koje na savremeno finansijsko poslovanje imala digitalizacija i epidemija COVID 19 virusom, ključna reč savremenog finansijskog poslovanja je – transformacija. U tom smislu će pokriti sledeće teme:

• Šta definiše performanse budžeta EU: Put ka stvaranju javne vrednosti?

• Kripto valuta – od nule do heroja

• Evro zona – šta očekivati u narednim godinama?

• Efikasnost revizije sajber bezbednosti

• Šeme finansijskih prevara: upravljanje i reagovanje u vremenima krize

• Transformacija bankarskog sektora

• Kako kohezioni fondovi doprinose efikasnijem i efektivnijem razvoju regionalnih i evropskih politika?

• Revizija i održivost: kako obezbediti dodatu vrednost?

• Fiskalni odnosi na nivou države, kao i mnoge druge.

Udruženje sertifikovanih istražitelјa prevara Srbije (ACFE Srbija), u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka i partnerima učestvovaće u organizaciji radionice „Šeme finansijskih prevara: upravljanje i reagovanje u vremenima krize“

Učešće na seminaru deo je kontinuirane profesionalne edukacije članova ACFE Srbija.

Više o samom događaju možete pogledati ovde : https://cfmc.fon.bg.ac.rs/

Konferencija je uz kotizaciju.