Kontakt

Udruženje sertifikovanih istražitelja prevara Srbije
Kamenička 6
11000 Beograd

E-mail: SerbiaACFE@gmail.com

Pratite nas na društvenim mrežama:
ACFE Serbia on Linkedin
https://www.facebook.com/ACFE-Serbia-Chapter-100944154621573/

Kontakti članova Upravnog odbora ACFE Srbija :

Maja Matić, predsednik, e-mail adresa:  maja.matic@acfe.rs

Marija Kušić Radovanović, potpredsednik, e-mail adresa:  marija.radovanovic@acfe.rs

Katarina Klara Dakić, trening direktor, e-mail adresa:  katarina.klara.dakic@acfe.rs

Maja Jovanović, blagajnik, e-mail adresa:  maja.jovanovic@acfe.rs

Milena Milojević, sekretar, e-mail adresa:  milena.milojevic@acfe.rs

Livija Panić Miletić, član UO, e-mail adresa:  livija.panic@acfe.rs

Smiljka Stojanović, član UO, e-mail adresa: smiljka.stojanovic@acfe.rs